Gefundeerd(founded) op de Bijbelse opdracht.
Zet zich in voor kansarme kinderen in Oeganda (Afrika).

MyHeart Foundation is in 2011 opgericht in Nederland.
Zij bieden langdurende hulp aan kinderen, in hun thuissituatie.
Omdat de nood per gezin verschild, krijgen ze hulp op maat.My Heart Foundation