‘MyHeart Foundation’

Gefundeerd(founded) op de Bijbelse opdracht.

Zet zich in voor kansarme kinderen
in Oeganda (Afrika).

daniel_jiska